Đừng quên em (Nữ phụ công tâm kế)

ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU Nữ phụ công tâm kế là một truyện thuộc thể loại nhanh xuyên (tương tự như Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng). Truyện có nhiều phần, nữ chính cũng xuyên vào những nhân vật cùng tên …

Source: Đừng quên em (Nữ phụ công tâm kế)

Advertisements